Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi

184/2016
02.02.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz hakkında Suruç katliamı sonrasında katıldığı protesto gösterisi ile ilgili olarak dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması 23 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'da yapılacaktır.

Bu duruşmada, daha önce defalarca yaşadığımız gibi, ifade özgürlüğü ve gösteri hakkı gibi temel haklar yargılanmakta, bu türlü uygulamalarla toplum her yönden baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde demokratik hakların genişletilebilmesi bir yana mevcut halinin dahi daraltılmaya çalışılmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu yöndeki uygulamalara karşı dayanışma içinde olup itirazımızı yükseltmek gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle Merkez Konseyi ve tabip odaları yöneticileri olarak, hekimler olarak aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte Ağrı'da meslektaşımızın yanında olmamızın büyük değeri vardır.

Dayanışmamıza katkı vereceğiniz düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Duruşma Tarihi: 23 Şubat 2016
Duruşma Yeri: Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma öncesi Adliye önünde Basın Açıklaması : 10.00
Duruşma Saati : 10.35