Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı

064/2016
13.01.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nden bu yana ülkemiz, tarihinin en ciddi sınavlarından birini vermektedir. Ülkemizin geleceği için giderek daha çok kaygılanıyor, bir an önce ve hep birlikte bu kaotik ortamdan çıkabilmeyi umut ediyoruz.

Hekimlerin, sağlık çalışanlarının sorunları, halkın sağlık hizmetine erişiminin önündeki sorunlar azalmıyor, artıyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasal ortam sağlığı ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkiliyor. 

Üzülerek belirtelim ki; Sağlık Bakanlığı üzerine düşen sorumlulukları almıyor/alamıyor. 

Bu şartlar altında, ülkemizdeki sağlık ortamını değerlendirmek, mevcut siyasal ortamın sağlığa etkisini tartışmak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerini gözden geçirmek, 14 Mart'a doğru ilerlerken sorunlarımızı görünür kılmanın yollarını hep birlikte aramak  üzere Ankara’da bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Sizlerin de katkısıyla tüm odalarımızın yer aldığı, geniş katılımlı bir GYK toplantısı yapmayı hedefliyoruz. 

Aşağıda tarih, saat ve adres belirtilen Genel Yönetim Kurulu Toplantımız için odanız adına katılacak meslektaşlarımızın isminin en geç 25 Ocak 2016 Pazartesi akşamına kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih              : 30 Ocak  2016 Cumartesi
Saat                : 10.00-18:00
Yer                 : Kahya Otel
                        Yeşilırmak Cad. No.14
                        Demirtepe-ANKARA