TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu

011/2016
04.01.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Halk Sağlığı Kolu 2015 yılı sonunda yeni seçilen yürütme kurulu üyeleri ile çalışmalarına başlamıştır. Kol yürütme kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Başkan: Dr. Necati Dedeoğlu

Sekreter: Dr.  Işıl Ergin

Üye: Dr. Serpil Tütüncü

Üye: Dr. Nuray Özgülnar

Üye: Dr. Emel İrgil

Üye. Dr. Mehtap Türkay

Üye Dr. Gamze Varol

TTB MK temsilcisi: Dr. Nilay Etiler

Kolumuz güncel halk sağlığı sorunlarında (Sığınmacılar, Alternatif Tıp, İklim Değişikliği gibi) yayın, konferans, sempozyum çalışmalarına başlamıştır. TTB Merkez Konseyine halk sağlığı danışmanlığı da yapan Kol’umuz gerektiğinde il tabip odalarının taleplerine de yanıt verebilecektir. Öte yandan, her tabip odasının bünyesinde bulunan Halk Sağlığı ve/ veya Çevre Sağlığı Komisyonlarını yoksa kurması, varsa aktive etmesi ülkemizde giderek artan halk sağlığı sorunlarına bilimsel yaklaşım açısından önem taşımaktadır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri