26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu

1929/2015
30.12.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA,

İlgi: 24.12.2015 tarih ve 1900/2015 sayılı yazımız.

İlgi yazımız da belirttiğimiz gibi, Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul'da "Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı?" konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir. 

Toplantıya temsilcilerinizin katılımının yanı sıra, tıp öğrencilerinin katılımı da değerlidir. Odanız olanakları dahilinde belirleyeceğiniz sayıda, tıp öğrencileri komisyonunuz üyesi yada odanız aktivisti tıp öğrencilerinin toplantıya katılımının desteklenmesi çok değerli olacaktır.  Sempozyum ile ilgili bilgi ve kayıt işlemine http://warmigrationhealth.com/ adresinden ulaşılmaktadır.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

Not: Destekleyebileceğiniz öğrenci sayısının tarafımıza 15 Ocak 2016 tarihine dek bildirilmesi organizasyon açısından önemlidir.

Ek: Sempozyum Duyurusu