31 Aralık Diyarbakır Etkinliği

1904/2015
28.12.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi bir süredir Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde ve pek çok yerleşim merkezinde yoğun çatışmalar yaşanmakta, çok sayıda yaşam kaybının yanı sıra yine çok sayıda yaralanma meydana gelmektedir. Bu ortamda halk günlük hayatı devam ettirememekte, sokağa çıkma yasakları, okulların tatil edilmesi, işyerlerinin kapalı olması hayatı olumsuz etkilemektedir. Acil hastalar dahi sağlık kurumlarına ulaşmakta güçlük yaşamakta, kadınlar evlerinde doğurmakta, çocuklara zamanı gelen aşıları yapılamamaktadır.

Aynı ortam hekimler ve sağlık çalışanları için de ciddi bir sorun oluşturmuştur. Meslektaşlarımız can güvenliğine ilişkin ciddi kaygı yaşamaktadır. Görev yerlerine gelip gitmek sorun halini almıştır. Hastaneler saldırıya uğramaktadır. Arkadaşlarımız çeşitli baskılar altında hekimlik görevlerini yerine getirmekte zorlandıklarını bildirmektedirler. Sağlık Bakanı, hastaneye geliş gidişlerin güvensizliğinin sıkça dile getirilmesi üzerine haftalık nöbetler gibi çalışan için de hasta için de sağlıksız ve faydasız bir tedbir önermiştir.

Bölgede görev yapan meslektaşlarımız, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, teknisyenler, hastabakıcılar, bütün diğer sağlık çalışanları 2016 yılına bu şartlar altında girmektedirler. Türk Tabipleri Birliği ve dayanışma içinde olduğu sağlık meslek örgütleri yeni yıla olağanüstü ağır çalışma koşulları altında görev yapan meslektaşlarımızla birlikte, onlarla yan yana girmeyi, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeyi kararlaştırmıştır.

Buluşmaya Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da davet edilecektir.

31 Aralık günü Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edeceğimiz, 2016'ya Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde (Doğumevi) gireceğimiz bu etkinliğimize en az bir temsilcinizle katılacağınız ve destek vereceğiniz düşüncesiyle teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri