SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top.

1876/2015
22.12.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

İlgi:02.12.2015 tarih ve 1768/2015 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirtildiği şekilde kurumumuzun da içinde yer aldığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından sağlık çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmada hedeflenen sağlık çalışanlarındaki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının tespit ve kayıt altına alınması olacaktır.

Toplantıya odanız adına bir temsilcinin katılımı çok değerlidir. Katılacak temsilcinizin iletişim bilgilerini en geç 5 Ocak 2015 tarihine kadar bildirmenizi bekler verdiğiniz katkı için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri