2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2015
15.12.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında uygulanacak “2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

"2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri" için tıklayınız...