Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler

1683/2015
23.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

Ne yazık ki 19 Kasım 2015 Perşembe günü Samsun’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, çalıştığı hastanede vahşice öldürülmüştür.

Bir kadın, bir sağlık çalışanı Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesi nedeniyle tüm kadın ve sağlık örgütleri olarak isyandayız.

Kaybımızdan katil kadar, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için adım atmayanların sorumlu olduğu açıktır.

Dr. Aynur Dağdemir’in katiline cebine bıçak alarak hastane ortamına girme cesareti kazandıran, son dönemde buluşmaya cebinde bıçakla gidip kadın öldürenlere sağlanan ve toplum vicdanını yaralayan “tutku indirimi”, “saygınlık indirimi” gibi ceza indirimleridir.

Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etmek için bugün 23 Kasım 2015 Pazartesi günü (bugün) arzu eden meslektaşlarımızın yakalarında Dr. Aynur Dağdemir’in fotoğrafı ile görev yapmalarını teminen aşağıda linki verilen sayfamızda fotoğrafı paylaşılmıştır.

24 Kasım 2015 Salı günü (yarın) bütün kadın ve sağlık örgütleri olarak Türkiye çapında eylemler düzenleyeceğiz.

Sabah saat 08.30’da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanıp Dr. Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulunacağız.

Aynı gün öğlen saatlerinde illerde belirleyeceğimiz toplanma noktalarından “KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!” pankartlarıyla yola çıkarak illerde belirlenecek noktalara yürüyüp siyah çelenk bırakacağız.

Odanız bölgesindeki ilgili örgütlerle işbirliği içinde bu etkinlikleri gerçekleştirmeniz sağlıkta şiddet ve kadına şiddet konularına kamuoyunun dikkatini çekmek ve şiddete duyarsız kalan yetkilileri bir kez daha uyarmak yönünde çok değerli olacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri