Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci

1677/2015
19.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan meslektaşlarımız ve ekip arkadaşları, Sağlık Bakanlığı’nın, Cumartesi günleri fazladan çalıştırma uygulamasına karşı direnişlerini 1 Ocak 2015 tarihinden beri kararlılıkla sürdürmektedirler.

Sağlık Bakanlığı’nın, Cumartesi direnişini kırmaya yönelik baskılarını giderek artırmakta olduğu ve 100 ceza puanı sınırını aşan meslektaşlarımızın sözleşme fesih tehdidi altında olduğu gözlenmektedir. 

Fesihlere karşı yürütülecek mücadelenin başarıya ulaşması, yaygınlaştırılabilmesine de bağlıdır. Bu noktada odanız aile hekimleri komisyonuyla ve bölgenizdeki aile hekimleriyle de görüşerek yaygın katılım ve destek göreceğini düşündüğünüz eylem ve etkinlik önerilerinizi en geç bir hafta içinde tarafımıza bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri