22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı

1659/2015
16.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kol toplantısı 22 Kasım 2015 Pazar günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise halk sağlığı komisyonundan, halk sağlığı komisyonunuz yok ise halk sağlığı alanı ile ilişkili diğer komisyonlardan (Çevre, sağlık politikaları vb), her iki alandan da komisyon yoksa oda yöneticisi/aktivisti temsilcilerin toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Kasım 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının
Tarih
                     :22 Kasım 2015 Pazar
Saat                       :09.30-16.00
Yer                        :TTB Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:
1.Tabip Odası komisyon ve faaliyetlerinin paylaşılması
2.TTB Halk Sağlığı Kolu faaliyetlerinin paylaşılması
3.TTB Halk Sağlığı Kolu 2014-2016 çalışma döneminin planlanması
4.Diğer