Silvan'da Yaşanan Olaylar

1651/2015
13.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin toplam 14.000 nüfusa sahip üç mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün 11. Günündedir. Bu, Ağustos ayından bu yana ilçede ilan edilen 6. sokağa çıkma yasağıdır. 86.000 nüfuslu ilçeden Ağustos ayından bu yana 20.000 kişinin göç ettiği bildirilmektedir.

İlçeden halkın sağlığına ilişkin yeterli bilgi alınamamakla birlikte; medyadan izlenebildiği kadarıyla ve insan hakları heyetlerinin raporlarına göre söz konusu mahallelerde elektrik ve suyun kesik olduğu, yiyecek sıkıntısının baş gösterdiği, yiyecek bulmak için sokağa çıkanların yaşamlarının ağır risk altında bulunduğu, ölümlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. İlgili mahallelerde sağlık hizmetlerine erişimin yeterli olup olmadığına dair çok ciddi kaygımız bulunmaktadır.

Silvan’da yaşanan halk sağlığı sorununa bütün Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmek ve “Silvan’a Ses Ver” demek için, halkın yaşamsal ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanabilmesi yönünde yetkililere çağrıda bulunmak üzere odanız bölgesindeki DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilikleriyle ve konuya duyarlılık gösteren diğer örgütlerle birlikte etkinlikler düzenlenmesi, düzenlenen etkinliklere katkı verilmesi insan hakları ve sağlık hakkı mücadelesi için kritik önemdedir.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri