28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı

1636/2015
11.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

Meslektaşlarımız yoğun çalışma yaşamlarında kültür ve sanat etkinliklerine sınırlı bir yer ayırabilmektedir. Birkaç Odamız’da kültür sanat komisyonları bulunmakta, çoğu odamız da komisyonları olmasa dahi faaliyetleri arasında sanat etkinliklerine de yer vermektedir.

Hekimlerin yaşamlarını zenginleştirmek, bir nebze de olsa soluk alabilmelerine katkı vermek, bu faaliyetlerden mümkün olduğunca tüm meslektaşlarımızın yararlanmasını sağlamak amacıyla Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Kültür Sanat Çalışma Grubu oluşturulması planlanmaktadır. Kuşkusuz; böyle bir grup ancak yine gönüllü meslektaşlarımızın fedakarca çabalarıyla kurulabilir ve yaşayabilir.

Bir süredir İstanbul Tabip Odası bünyesinde başarıyla yürütülmekte olan Edebiyat Matineleri etkinliğini bu amaca yönelik bir ilk adım olarak görerek tüm ülkemize yaygınlaştırmak arzusundayız. Bu doğrultuda Edebiyat Matineleri Çalıştayı düzenlemiş bulunuyoruz. 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günlerinde Bodrum’da Gümüşlük Akademisi’nde yapılan Çalıştayda, Çalıştayın ardından ilk Edebiyat Matinesi’nin 28 Kasım Cumartesi günü Ağrı’da yapılmasına karar verildi.

Oda’nızda var ise Kültür Sanat Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesini veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 15 Kasım 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Tarih                     :
28 Kasım 2015 Cumartesi
Saat                       :10.00-16.00
Yer                        :Ağrı Halkevi-Ağrı  

Gündem;
1-      Açılış konuşmaları
2-      Edebiyat Matinesi Çalıştayı program sunumu ve Çalıştay akışı
3-      Latife Tekin ve Fırat Ceweri’nin sunumları
4-      Soru cevapla değerlendirme ve edebiyatçıların imza saati

Ek-1 Edebiyat Matineleri Çalışma Grubu yönergesi
Ek-2 Ulaşım ve kalış ücretleri 


Ek-1 Edebiyat Matineleri Çalışma Grubu Yönergesi

TTB Edebiyat Matineleri Yönergesi(7 Kent, 7 Matine) 

Amaç:  

  • Edebiyat alanında yazarların, eleştirmenlerin, yayın yönetmenlerinin hekimlerle buluşabildiği, yapıtlar ve edebiyat üzerine düşüncelerin tartışılabildiği özgür bir forum oluşturmak.
  • Hekimlerle edebiyatçılar arasında kültürel bir köprü oluşturmak.
  • Hekimlerin bulunduğu platformlarda Türkiye ve Dünya edebiyatını tanıtmak.
  • Sivil toplum faaliyetlerinin kültür yoluyla da etkinleştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışan kuruluşlara destek vermek.
  • Farklı kentlerdeki hekimler arası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.
  • Edebiyatın gücüyle hekimler arası farklılıklardan doğan zenginliği ortaya çıkarmak ve birlikte çalışma idealine dönüştürmek.

 Etkinliğin Niteliği:

Ayda 1, ayın 3. ya da 4. haftasonu, cumartesi ya da pazar günü saat 11:00-13:00'te konuk olarak davet edilecek bir yazarla söyleşi, imza günü.

(Ekim 2015-Haziran 2016)

 Çalışma Konu ve Biçimleri: 

 • Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için davet edilecek yazarlar ve yapıtları hakkında araştırmalar yapmak. 

 • Etkinliğin gerçekleştirilmesi için davet edilecek yazarları tespit etmek ve çağırmak.  

 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek.  

 • Amacın gerçekleştirilmesi için uygun söyleşi ortamını sağlamak. 

 • Amacı gerçekleştirmek üzere, derneklerden ve mesleki kuruluşlardan destek almak.

 Etkinliğin Hazırlanması;

 Etkinlik Danışma Kurulu: Dr. Bayazıt İlhan, Prof. Dr. Selçuk Erez

 Etkinlik Koordinasyon Kurulu: Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Özden Şener, Dr. Hande Arpat, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ümit Şen

 Etkinlik Yürütücüleri: Dr. Ayşegül Tözeren ve Dr. Ali Özyurt

Etkinlik danışma kurulu, koordinasyon kurulu ve yürütücülerin temsil edildiği heyet, ilk etkinlik için Gümüşlük Akademisi'nde kentlerin Tabip Odası temsilcileriyle edebiyat Matineleri'nin hangi ay, hangi kentte yapılacağı ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirecektir.

Etkinlik için TTB Merkez Konseyi tarafından Tabip Odalarına yazılı başvuruda bulunularak, varsa kültür sanat komisyonu başkanları ya da kültür sanattan sorumlu yönetim kurulu üyesi temsilci olarak çağrılır (Etkinliğe katılmak isteyen Tabip Odalarının temsilci belirleme ve bildirme için son tarihi 05.10.2015’tir. Temsilcilerin ulaşım ve konaklama ücretleri bağlı oldukları Tabip Odası tarafından karşılanır) 

 

Ek-2 Ulaşım ve kalış ücretleri

Ulaşım:

Ağrı’ya ulaşım İstanbul ve Ankara’dan düzenli olarak her gün karşılıklı uçuşlar ile sağlanabilinir.

İstanbul Atatürk Havalimanından Ağrı’ya

Geliş: 14.15-16.30

Dönüş: 17.25-20.00

Ankara’dan Ağrı’ya

Geliş:13.25-15.00

Dönüş:15.30-17.15

Havalimanı kent merkezine 12 km mesafede ve havalimanından merkeze servis ve taksiler bulunmaktadır.

Kalış:

Ağrı’da sınırlı sayıda olsa kalınacak güzel oteller bulunmaktadır. ATO olarak Genas otel ile konuşularak etkinlik için özel bir konaklama ücreti uygulanacağı kararlaştırıldı.

Genas Otel (Ağrı Merkez de yaralan ve etkinliğin yapılacağı Halk Eğitim Merkezine 5 dakika mesafede ve 3 yıldızlı bir yer)

Sitede otelin fotoğrafları mevcut.

Tek kişilik oda +kahvaltı:80 tl

Çift kişilik oda+kahvaltı:150 tl

İletişim:04722151116

Genas Otel ( 4 yıldızlı olan ve ana yol üstünde olan bölümü)

Her tür sportif imkânı ve havuzu mevcut

Tek kişilik oda +kahvaltı:130 tl

Çift kişilik oda+kahvaltı:220 tl

İletişim:04722159950

05445884404 Cihan Bey-otel müdürü