14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı

1564/2015
27.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu toplantısı 14-15 Kasım 2015 tarihinde Denizli Tabip Odası'nın ev sahipliğinde yapılacaktır.

Odanızda var ise emekli hekim komisyonundan, emekli hekim komisyonunuz yok ise uygun görülecek temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 5 Kasım 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TTB Emekli Hekim Kolu Toplantısı;
Tarih
               : 14-15 Kasım 2015
Program ve Gündem:

1- 14 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te Denizli Tabip Odası Toplantı salonunda Emekli Hekimlerle buluşma,

a) Oda Yöneticileri ile konukların tanışması,

b) Emekli Hekimler Kol Başkanlığı’nca hazırlanan “Emekli Hekimlerin Sorunları ve Çözümler” konulu sunum,

c) Bu konudaki dilekler ve yorumlar,

d) Gelecek toplantının yer ve tarihinin kararlaştırılması.

2- Saat 19.00’da akşam yemeği.

3- 15 Kasım 2015 Pazar saat 10.00’da Buldan ve Antik Laodokia Gezisi.

 

Not: Konaklama yeri, katılımcıların sayısına göre Kasım ayında belirlenecektir.