15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı

1556/2015
26.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kol toplantısı 15 Kasım 2015 Pazar günü TTB Merkez Konseyi’nde yapılacaktır.

Odanızda var ise Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri komisyonundan, komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan (sürekliliğin sağlanması açısından önceki toplantıya katılan temsilciniz) görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 10 Kasım 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:
Tarih
              :15 Kasım 2015 Pazar
Saat                :10:00-16.00
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
                        GMK Bulvarı Ş.Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündemi:

1.      İl Tabip odaları’nda Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu kurulması çalışmalarının gözden geçirilmesi ve olmayan iller için yapılabileceklerin tartışılması

2.      Reyhanlı, Suruç, Diyarbakır ve Ankara’da yaşanan patlamaların ardından, TTB ODSH Kolu’nun olay yeri yönetimi, bireysel ve kitle olarak psikososyal hazırlık, olay sonrası travmanın uzun süreli etkilerinden korunma ve psikososyal destek konularında hazırlıklı olması

a.       Olay yeri yönetimi ve psikososyal konularla ilgili kılavuz geliştirme

b.      Diğer ülkelerde sokak sağlıkçıları kaynaklarından ya da İsrail kaynaklarından yararlanarak kişisel hazırlıklı olma rehberleri oluşturma

3.      Güneydoğu sınırlarımızda Irak, Suriye’de IŞİD saldırıları sonrası yaşanmakta olan insani acil durum için yapılanların aktarılması ve geleceğe dair planın oluşturulması

a.       Bölgelere göre tabip odası aktivistleri arasından HDM (Hızlı Değerlendirme ve Müdahale) ekiplerinin belirlenmesi

4.      ODSH kursu program geliştirme/güncelleme çalıştayı sonuçları hakkında bilgilendirme

a.       HDM kursunun sürdürülmesi

5.      Önerilen diğer maddelerin görüşülmesi