Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları

1523/2015
19.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye Bilimler Akademisi’nden gelen 2016 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları ile ilgili yazı ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri