ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1511/2015
14.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği’nin de çağrıcısı olduğu emek, barış, demokrasi mitinginin katılımcıları, Ankara  Garı önünde iki patlama ile saldırıya uğramış ve patlama yüzlerce yurttaşımızın öldüğü bir katliam ile sonuçlanmıştır. Patlama sonrası çağrıcısı ve katılımcısı olduğumuz mitingde ilk tıbbi yardım ve müdahaleler TTB kortejinde bulunan hekimler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yaşanan olay ve sonrasında yaşanan müdahale, gözlem ve tanıklıklar birçok açıdan önem taşımaktadır. Bu kapsamda patlama sırasında kortejde bulunan hekimlerin tanıklıklarının kayda geçirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmanın ilk aşamasında alanda bulunan hekimlerin olay sonrasında yaptıkları kayda geçirilmektedir. Odanız bölgesinde yaşayan ve mitinge katılan hekimlerin aktardıklarının kayda geçirilip ekte sunulan formata ve örneğe uygun ve ıslak imzalı olarak alınması, tutanakların önce bilgisayar kopyalarının ([email protected] adresine) sonra da ıslak imzalı asıllarının 19 Ekim 2015 Pazartesi gününe kadar TTB’ye iletilmesi konusunda işbirliğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TUTANAK

 

ADI-SOYADI: 

TC KİMLİK NO:

MESLEK: HEKİM

UZMANLIĞI:

OLAY: 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından Ankara’da düzenlenen Barış Mitingi’nde TTB kortejinde yer aldım. ………………………….

(VARSA) EK:

TARİH:

İMZA: