12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi

1499/2015
12.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız, isyandayız!

“Emek barış demokrasi için buluşmuştuk.

Emeğe saldırdılar! Barışı kana buladılar! Demokrasiyi katlettiler!

100’den fazla arkadaşımızı yitirdik! 400’ün üzerinde arkadaşımız yaralandı.

Üzgünüz ve yastayız ama katiller amacına ulaşamayacak!

Emek için, Barış için, Demokrasi için mücadelede kararlıyız!

12-13 Ekim’de Grevdeyiz.

12.10.2015 günü katliam saati olan 10:04’te bütün işyerlerinde katledilen arkadaşlarımız için saygı duruşu ve anma yapacağız.

Öğle saatlerinde bölgenizdeki emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaşarak ortak toplanmalar, yürüyüşler ve basın açıklamaları organize edeceğiz.

13.10.2015 günü bölgenizin özgün koşullarına göre planlayacağınız eylem ve etkinliklerin devam ettirilmesi planlanmıştır (yürüyüş, barış kürsülerinin kurulması, panel, forum, vb.).

Her iki gün eylem ve etkinliklerinde gün boyunca kokart ya da siyah kurdele takılacaktır.

Üyelerimizin yas süresince yakalarına takmaları için kullanılacak kokart örneklerine http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2015/kokart_kurdela.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Takılacak kokart örnekleri ve saat 10:04’de işyerleri önünde okunabilecek açıklama metinleri ektedir.

Katkınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

12.10.2015

10.04

Basın Açıklaması

Ankara Katliamı'nda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı da sizin yaptıklarınızı da unutmayacağız.

Değerli Arkadaşlar,

İki gün önce tam bu dakikalarda binlerce kişi Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından;

Emek, Barış, Demokrasi diye haykırmak için;

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, ezilenlerin, sömürülenlerin sesini duyurmak için;

Yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini yükseltmek için;

Her türlü baskı, şiddet ve zorbalığa karşı özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak;

Çatışmadan, ölümden medet umanlara, ülkeyi kan gölüne çevirenlere “Dur” demek için

yola çıkmış ve Ankara Garı önünde buluşmuştuk.

Mitingin Ankara Valiliği’ne bildirimi yapılmıştı.

Mitingimiz barışçıldı; orada türkülerimiz, halaylarımız, simidimiz, çayımız, balonlarımız, rengarenk flamalarımız, coşkumuz, çocuklarımız, dedelerimiz vardı.

Bir saniye içinde kana buladılar bu tabloyu.

Yüzü aşkın canımız gitti. 400’e yakın canımız yaralandı.

Kahrolduk.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

“Emek değerini bulsun, ülkede huzur olsun, zorbalığa son olsun” demek üzere bir araya gelmiş olan yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Yaralı arkadaşlarımıza bir an önce sağlık diliyoruz.

Şimdi sizleri katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

…..

(Saygı duruşunun devamında)

Değerli Arkadaşlar,

Ankara’da patlayan bombaların sorumluları bellidir.

O sorumlular diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.

O sorumlular 400 vekil hevesi duvara toslayanlardır.

O sorumlular katillere silah ve mühimmat gönderenlerdir.

O sorumlular koltuk sevdasına düşüp ülkeyi kana boğanlardır.

Bizi korkutarak, yıldırarak, sindirerek, yani terörle durdurmayı umuyorlar.

Yılmayız; sinmeyiz.

Ey bombacılar! Koltuk hırsından gözü dönmüşler! Size sesleniyoruz:

Bütün vahşetinize karşın biz eşit, özgür, laik, demokratik bir ülkede, bir arada, barış içinde, emeğimizin karşılığını alarak yaşamanın mücadelesini sürdürmeye kararlıyız.

Bu yolda canını veren arkadaşlarımızı da sizin yaptıklarınızı da unutmayacağız.

11, 12 ve 13 Ekim günleri hep birlikte yasımızı tutuyoruz. Bugün ve yarın bütün Türkiye’de iş bırakıyoruz.

Bugünkü programımız…