19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı

1482/2015
05.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

16 Ekim 2006 tarihinde yitirdiğimiz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyimizin değerli Başkanı Dr. Füsun Sayek adına her yıl düzenlediğimiz anma etkinliğinde bu yıl Prof. Dr. Gülriz Erişgen “Tıpta Uzmanlık Sınavı” başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacak olan etkinliğimize katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Program:
"Tıpta Uzmanlık Sınavı"

Dr. Gülriz Erişgen

Tarih  : 19 Ekim 2015 Pazartesi
Saat    : 18:30
Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası
              Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat:4
              Maltepe-Ankara