1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması

1254/2015
04.09.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) ve Çanakkale Tabip Odası tarafından 10-11 Ekim 2015 tarihinde Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması “Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi”nin afiş, broşür ve başvuru formları ektedir. Üyelerinize, bölgenizde var ise üniversite ve tıp öğrencilerine duyurusunun yapılmasını ve katılım sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri