1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1110/2015
15.07.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 1 Ağustos 2015 Cumartesi günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan, aile hekimliği komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 27 Temmuz 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                     :1 Ağustos 2015 Cumartesi

Saat                       :09:00-18.30

Yer                        :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4

Maltepe /Ankara

 

Gündem;

1-Cumartesi nöbetleri eylemleri nedeniyle gelen cezaların değerlendirilmesi, sözleşme fesihleri ile ilgili alınacak tedbirlerin tartışılması.

2-Önümüzdeki dönem aile hekimleri kolunun yapacağı işlerle ilgili iş bölümü ve takvimlendirme çalışmasının yapılması.

3-Diğer örgütlerle toplantı ve fesihler sonrası birlikte yapılabileceklerin değerlendirilmesi.