Hekim bilgisi hk

915/2015
04.06.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Dr. C.Ö. hk.

Tekirdağ Tabip Odası tarafından Birliğimize iletilen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 10.04.2015 gün ve 2015/504 D.S sayılı yazısı ile Dr. C.Ö.'nün doktorluk mesleğini yapmaktan 1 yıl 6 ay süre ile yasaklanmasına karar verildiği bildirilmekte; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/6 ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 72.maddesi uyarınca tabip odası kaydına şerh düşülerek şerh tarihinden itibaren belirtilen süre ile kararın uygulanması ve Türkiye genelinde duyurulması istenmektedir.

Bu nedenle, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 10.04.2015 gün ve 2015/504 D.S sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çerkezköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/14 E. ve 2011/414 K. sayılı kararı uyarınca, 55735423150 TC Kimlik Nolu Dr. C.Ö.'nün, 15.04.2015’ten itibaren 1 yıl 6 ay süre ile doktorluk mesleğini yapmaktan yasaklı olduğuna ilişkin Tabip Odanız kayıtlarına şerh düşülmesini ve tabip odası üyelik belgesi ve/veya çalışma onayı istenmesi durumunda bu hususun gözetilmesi gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri