Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri

811/2015
21.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu, “cezaevlerinde sağlık ve hekimlik” konulu çalışmalarını planlamak için cezaevlerinde görevli hekimlere ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ilinizdeki cezaevlerinde görevli hekimlerin iletişim bilgileriyle birlikte listesinin 5 Haziran 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri