Halkı Bilgilendirme Broşürü

788/2015
14.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye’de 7 Haziran seçimlerine gidilen süreçte yurttaşlarımıza sağlıkta yaşananları anlatabilmek amacıyla hazırladığımız “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” ve “Memnun musun Gerçekten!” başlıklı broşürlerimiz basılı olarak tabip odalarımıza dağıtılmış bulunmaktadır.

Söz konusu dokümanlara elektronik ortamda şu bağlanntılardan da ulaşmak mümkündür:

Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler: http://www.ttb.org.tr/kutuphane/yalanlargercekler2015.pdf

Memnun musun Gerçekten!: http://www.ttb.org.tr/kutuphane/memnunmusun2015.pdf

Söz konusu dokümanları meslektaşlarımız ve yurttaşlarımızla gerek basılı olarak, gerekse elektronik ortamda paylaşmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı