16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği

785/2015
14.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:11.05.2015 tarih ve 777/2015 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla TTB, TMMOB, DİSK, KESK tarafından 16 Mayıs 2015 (Cumartesi) Soma Mitingi için sabah gidiş akşam dönüş olmak üzere tren ile bir ulaşım sağlanacağı bildirilmişti.

Ancak, emek ve meslek örgütlerinin 16 Mayıs’ta Soma’da yapacağı mitinge önceden anlaşılmış olmasına karşın TCDD “vagon yok” gerekçesiyle tren vermeyeceğini bildirmiştir.

16 Mayıs Cumartesi günü Saat:08.30’da Alsancak Tren Garı önünden TTB tarafından otobüsler kaldırılacaktır. Gidecek olan hekim arkadaşların saat:08.30’da Alsancak Tren Garı önünde  hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu önemli etkinliğe katılımınız ve üyelerinize duyurulması için göstereceğiniz işbirliğine şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri