20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu

784/2015
13.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birinci basamak sağlık çalışanlarınca 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “G(ö)REV” etkinliğini duyurmak amacıyla Show Radyo’da 13-14-15-18-20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde 07:00 – 08:30 ve 18.00 – 19:30 saatleri arasında, 22 Mayıs 2015 tarihinde 07.00 – 10:00 saatleri arasında yayımlanmak üzere radyo spotu hazırlanmıştır.

Radyo spotunun olanaklarınız çerçevesinde odanız bölgesinde yayın yapan radyolarda da yayımlanabilmesi, “G(ö)REV” etkinliğimizin daha yaygın bir biçimde duyurulmasına katkı sağlayacak ve halk desteğini büyütecektir.

Radyo spotu TTB web sayfasına yüklenmiş, ayrıca e-mail ile de tarafınıza gönderilmiştir.

Gereğini yerine getireceğiniz umuduyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/spot-5369.html