Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri

758/2015
06.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Soma Faciasının birinci yıldönümü nedeniyle TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından yürütülen toplantılar sonucunda;

Soma faciasının birinci yıldönümü olan 13 Mayıs 2015’te Türkiye genelinde alanlara çıkarak tüm illerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilmesi,

16 Mayıs Cumartesi günü ise Soma’da bir bölgesel miting düzenlenmesine karar verilmiş olup, Kamuoyu ile 5 Mayıs 2015 tarihinde paylaşılmıştır.

Yüzyılın en büyük işçi katliamını, 301 canımızı unutturmamak için 13 Mayıs’ta tüm illerde alanlarda, 16 Mayıs’ta Soma’da olacağız.

Özellikle Ege Bölgesindeki tabip odalarımız olmak üzere tüm tabip odalarımızın yöneticilerinin katılımı, Ege bölgesindeki tabip odalarımızın üyelerine duyurulması, illerindeki emek ve meslek örgütleri ile bağlantı kurarak katılımı artırmaya çalışmaları, ulaşım için organizasyon yapmaları çok değerlidir.

Etkinlik için hazırlanan afiş ve bildiri tarafınıza önümüzdeki günlerde iletilecektir.

Bu önemli etkinliğe katılımınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri