Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi

713/2015
29.04.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde bulunduğu Güvenli Seçim Girişimi tarafından başlatılan seçim güvenliği ile ilgili çalışmalar kapsamında oy sandık güvenliği ve oylarımıza sahip çıkmak için sandık başlarında müşahitlik organizasyonu yapılmaktadır.

Girişim tarafından iletilen yazı ektedir.

Bu doğrultuda il ve ilçe koordinasyonlarının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Tabip odalarımızın il ve ilçe seçim koordinasyonlarında sorumluluk alarak, gönüllü arkadaşlarımızın organizasyonuna yardımcı olunması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri