Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri

572/2015
07.04.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dr.Ersin Arslan’ın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden üç yıl geçti. Ersin’in kaybından hemen sonra Sağlık Bakanlığı tarafından şiddete yönelik bir takım tedbirler ilan edilmişti. Ne yazık ki bu tedbirlerin bir işe yaramadığını, sağlık çalışanları olarak her yıl on binin üzerinde şiddete maruz kaldığımızı biliyoruz. Sağlık alanında yaşanan şiddetin sıradanlaşmasına, hayatımızın bir parçası haline gelmesine izin vermemek, kamuoyu ve yetkilileri bu konuda bir kez daha uyarmak için Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümünde gerçekleştirilmek üzere bir dizi eylem planlanmıştır.

17 Nisan 2015 Cuma günü saat 12:30’da katılabilecek olan tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin temsilcileri ile birlikte Gaziantep Tabip Odamızın ev sahipliğinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır. Bu toplantının ardından “sağlıkta şiddet” temalı forum düzenlenecektir. Bu etkinliğe vereceğiniz katkı değerlidir.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak önümüzdeki hafta boyunca iş yerlerimize hazırladığımız afişleri asma, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’da gün boyu hazırladığımız kokartları takarak çalışma, hastalarımızla sağlık alanındaki şiddeti ve sonuçlarını konuşma, öğlen saatlerinde hastane önlerinde ya da sizlerin belirleyeceği alanlarda basın açıklamaları yapmanız bu önemli soruna tüm yerellerde yaygın biçimde dikkat çekilmesine önemli katkı verecektir.

Hazırladığımız afiş ve kokartlar önümüzdeki günlerde iletilecektir. Bu afiş ve kokartları odanız bölgesindeki emek ve meslek örgütleri ile eşgüdüm içinde meslektaşlarımıza dağıtmanızı, iş yerlerimize asılmasını sağlamanızı bekliyoruz.

Belirleyeceğiniz yerlerde 17 Nisan Perşembe günü yapacağınız basın açıklamalarında kullanabilmeniz amacıyla ortak basın açıklaması metni önümüzdeki hafta içinde sizlere ulaştırılacaktır.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri