Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri

536/2015
02.04.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Elektrik kesintisi nedeniyle sağlık hizmetinde ciddi aksamalar olduğu, sorunlar ortaya çıktığı bildirilmektedir. 31.3.2015 tarihinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Odanız bölgesinde yaşanan sağlık sorunları ve sağlık hizmeti aksamalarının özellikle aşağıdaki başlıklarda olmak üzere tespiti benzer olaylarda alınacak tedbirlerin belirlenebilmesi bakımından çok değerlidir. Bu çerçevede aşağıdaki sorulara yanıtlarınızı, saptayabildiğiniz dikkat çekici somut olguları, diğer tespitlerinizi 10.04.2015 tarihine kadar tarafımıza ileteceğiniz düşüncesiyle gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

-İlinizde kaç saat elektrik kesintisi yaşanmıştır?

- Elektrik kesintisi nedeniyle jeneratörü yetersiz kalan hastane, ASM ya da başka sağlık kuruluşu bilgisi aldınız mı?

-Ameliyatı ertelenen hasta olmuş mudur? Sayısı nedir? Özellikle acil vakalarda sorun yaşanmış mıdır?

-Poliklinik hizmetlerinde aksama/durma olmuş mudur?

-Diyaliz merkezlerinde diyalizi aksayan hasta bilgisi aldınız mı?

-Yeni doğan ünitelerinde, yoğun bakım ünitelerinde tedavisi aksayan hasta bilgisi aldınız mı?

- Aşı güvenliği nasıl sağlanmıştır? Kaç aşının bozulduğu düşünülmektedir? 

- SPECT, PET gibi tetkiklerde elektrik kesintisinin hemen öncesinde radyoaktif madde verilmiş olup tetkiki tamamlanamayan kaç hasta vardır?

- Kesinti nedeniyle kaç ameliyat yarıda kalmıştır? Bu durumdaki hastaların akıbeti nedir?

- Acil servislerde ve yoğun bakımlarda kesinti nedeniyle kaç hastada hayati tehlike yaşanmıştır? Bu hastaların akıbeti nedir?