4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti

530/2015
01.04.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

4-5 Nisan tarihinde İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem Demiroğlu Oditoryum'unda TTB Tıp Öğrencileri Kolu'nun düzenlediği İşçi Sağlığı Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Afişi ekte olan sempozyuma tüm tabip odalarımızın katılımı ve katılım sağlayacak öğrenci komisyonundaki arkadaşlarımıza gerekli desteğin sağlanması değerli ve önemlidir.

Gerekli desteğin verileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri