Dr. Ata Soyer'le Buluşma Etkinliği Davet

437/2015
18.03.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirilecek olan “Ata Soyer’le Buluşma” etkinliğinin duyurusu ektedir.

Üyelerinize duyurulmasını ve katılım sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri