13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları

384/2015
05.03.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, 13 Mart 2015 Cuma günü gerçekleştireceğimiz “G(ö)REV” etkinliğini duyurmak amacıyla Show Radyo’da 9, 10, 11 ve 12 Mart 2015 tarihlerinde 07:00 – 08:30 ve 18.00 – 19:30 saatleri arasında, 13 Mart 2015 tarihinde 07.00 – 10:00 saatleri arasında yayımlanmak üzere iki ayrı radyo spotu hazırlanmıştır.

Radyo spotlarının olanaklarınız çerçevesinde odanız bölgesinde yayın yapan radyolarda da yayımlanabilmesi, “G(ö)REV” etkinliğimizin daha yaygın bir biçimde duyurulmasına katkı sağlayacak ve halk desteğini büyütecektir.

Radyo spotları TTB web sayfasına yüklenmiş, ayrıca e-mail ile de tarafınıza gönderilmiştir.

Gereğini yerine getireceğiniz umuduyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

www.ttb.org.tr/sil/radyo_spotlar.zip