Kamu Hastane Birliği Veri Talebi

328/2015
27.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yapılanmasında değişimler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu değişimlerden biri de sağlık teşkilatında yönetici sözleşmeleri ile yönetim kadrolarının belirlenmesidir. 2015 yılında da illerdeki sağlık teşkilatında yönetici değişimleri yaşanmaktadır. TTB olarak bu değişimlere dair değerlendirmelerde bulunmak üzere tabip odanız bölgesindeki sağlık yönetim birimlerindeki duruma ilişkin aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle talep etmiş olduğumuz verilerin toplanarak Birliğimize en kısa zamanda gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Kurum

2014’ten 2015’e değişen yönetici sayısı

Değişen yönetici pozisyonları hakkında bilgi

Tabip odasının konu hakkındaki görüşü, belirtilmek istenenler

Kamu hastane birliği (Genel sekreter, hastane yöneticisi vb yönetici pozisyonlar)

 

 

 

İl sağlık müdürlüğü (Müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü vb)

 

 

 

İl halk sağlığı müdürlüğü (Müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü vb)