TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı

244/2015
09.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı 22 Şubat 2015 Pazar günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonundan, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 18 Şubat 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih   :22 Şubat 2015, Pazar

Saat    :10:30 – 16:00

Yer      :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk.

No:2 Kat:4 Maltepe / Ankara

 

Gündem:

1. Üreme sağlığı, doğum kontrolü konusunda kadınlar hizmet alabiliyor mu? Bu konuya dair güncelleme Sempozyumu için program oluşturulması, organizasyon hazırlığı.

2. Meclise gönderilen "aile ve dinamik nüfusu koruma programı" ve sonuçları bağlamında kadın istihdamı.

3. 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri üzerine görüşme.

4. Dünya Kadın Yürüyüşü