TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

031/2015
06.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 18 Ocak 2015 Pazar günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan, aile hekimliği komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 10 Ocak 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                     :18 Ocak 2015 Pazar

Saat                       :09:00-16.30

Yer                        :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4

Maltepe /Ankara

 

Gündem;

1-ASM’lerde uzun ve esnek çalışmaya karşı yapılan eylemlerin değerlendirilmesi.

2-ASM’lerde nöbet adı altında hafta sonu çalışmasında karşılaşılan güçlükler.

3-Aile hekimlerinin ödeme-sözleşme yönetmeliğinin gözden geçirilmesi. 

4-Aile Hekimlerinin periodik muayene rehberinin tartışılması.