2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1768/2014
29.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanacak “2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri