TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı

1682/2014
08.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolunun Ankara’dan sonra ikinci bölge toplantısı Antalya’da 20 Aralık 2014 Cumartesi günü saat 16:00’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

21 Aralık 2014 Pazar günü ise Antalya Tabip Odasınca üye emekli hekimlerle saat 11.00’de kahvaltılı toplantı düzenlenmiştir.

Odanızda var ise emekli hekim komisyonundan, emekli hekim komisyonunuz yok ise uygun görülecek temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 11 Aralık 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TTB Emekli Hekim Kolu Toplantısı;

Tarih               : 20 Aralık 2014 (Cumartesi)

Saat                : 16:00

Yer                  : Antalya Tabip Odası

Meltem Mahallesi, 3. Cadde, Baro Han yanı, Antalya

Gündem             : Kol çalışmalarının güncel durumunun değerlendirilmesi, Antalya’da emekli hekimlerle ertesi gün yapılacak toplantıda görüşüleceklerin planlanması ve gelecek çalışmalarla bir sonraki toplantının belirlenmesi.