13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek

1680/2014
05.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KESK ve DİSK  tarafından 13 Aralık 2014 Cumartesi günü, “Halk İçin Bütçe Demokratik Türkiye! Saraylar Değil Ekmeğimiz Büyüsün” sloganıyla Ankara’da bir miting organize edilmiştir.

Mitinge Türk Tabipleri Birliği de TMMOB’la birlikte destek vermektedir.

Yapılacak olan etkinliğe katılımınız ve üyelerinizin katılımını özendirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplanma Yeri: Hipodrom 09.00