Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları

1652/2014
01.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının ikincisi 14 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi toplantı salonunda “Savaş, Kapitalizm  Sağlık” teması ile gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin duyurusu ektedir.

Odanız üyelerine duyurusunu ve katılımın sağlanması için gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri