TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı

1600/2014
14.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kol toplantısı 23 Kasım 2014 Pazar günü Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise emekli hekim komisyonundan, emekli hekim komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 19 Kasım 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih               :23 Kasım 2014 (Pazar)

Saat                :12:00

Yer                  :Ankara Tabip Odası

                        Mithatpaşa Cad. No.62/18

                        Kızılay/ANKARA

 

Gündem:

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Başkanlık Divanı Seçimi (Başkan ve Sekreter)

3- Kol Başkanlığının 4 aylık Çalışma Raporunun Okunması

4- Rapor Hakkında Görüşler

5- Tabip Odaları Temsilcilerinin Konuşmaları

6- Kol Yürütme Kurulunun Seçimi

7- Gelecek 3 Aylık Çalışma Programının Ana Başlıkları

8- Dilek ve Temenniler