Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası

1550/2014
11.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi 2015 yılı bütçe görüşmeleri TBMM’de başladı. Bu süreçte başta özlük haklarındaki kayıplarımız olmak üzere ele alınmasını istediğimiz sorunlarımız var.

Türk Tabipleri Birliği olarak alandaki meslektaşlarımızın taleplerini görünür kılacak bir dizi faaliyetler yapacağız. Bu kapsamda eğitim ve araştırma hastanelerinde öne çıkan sorunları ve talepleri dile getirdiğimiz dilekçeyi meslektaşlarımızın imzalarına açıyoruz.

İmzalar TTB web sayfasından elektronik olarak, ayrıca da tabip odalarımız aracılığıyla eğitim ve araştırma hastanelerimizde kuracağımız stantlarda ıslak imza olarak toplanacaktır. Bu amaçla ekli dilekçeyi çoğaltarak meslektaşlarımızın imzalarına sunmanızı bekliyoruz. Topladığımız imzaları bir basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Ayrıca milletvekilleriyle görüşmeler yaparak bütçe görüşmelerinde dikkate alınması için çaba sarf edeceğiz.

Ekli dilekçe metnini web sayfasından ve maillerle hekimlerimize duyurmanızı, hastanelerde kuracağınız stantlarda toplanan imzaları da en geç 5 Aralık 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde olacak biçimde posta yoluyla göndermenizi dileriz.

Bu önemli çalışmaya verdiğiniz katkı için teşekkürlerimizi sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri