Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'a Destek Basın Açıklamasına Davet

1547/2014
10.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Şanlıurfa’da geçen hafta aile hekimi ve tabip odası yöneticisi Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'a uygulanan haksız ceza puanlarıyla sözleşme feshi söz konusudur.

Meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı mobing daha önce de basın açıklaması ile duyurulmuş, ancak dikkate alınmamıştır. Sözleşme feshi ile tehdit edilen ve mobing  uygulanan meslektaşlarımız yalnız değildir.

Bu nedenle 14 Kasım 2014 Cuma günü 13.30’da Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılacaktır.

Basın açıklamasına odanız yönetiminin katılmasını ve etkinliğin bölgenizdeki meslektaşlarımıza da duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri