TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu

1511/2014
04.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı 28 Kasım 2014 Cuma günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise ODSH komisyonundan, ODSH komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Kasım 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                     :28 Kasım 2014 Cuma

Saat                       :13:00

Yer                        :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

GÜNDEMİ:

1-İl Tabip odaları’nda Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu kurulması çalışmalarının gözden geçirilmesi ve olmayan iller için yapılabileceklerin tartışılması

2-Güneydoğu sınırlarımızda Irak, Suriye’de IŞİD saldırıları sonrası yaşanmakta olan insani acil durum için yapılanların aktarılması ve bir yıllık eğitim, değerlendirme ve müdahale planının oluşturulması

3-Ermenek maden katliamı ile ilgili yapılması gerekenlerin gözden geçirilmesi

4-Soma maden katliamı altıncı ayında yapılabileceklerin gözden geçirilmesi

5-Bekleyen işlerle ilgili karar verilmesi

a. ODSH kursu program geliştirme/güncelleme çalıştayı

b.                        HDM kursunun sürdürülmesi

c. Protokoller el kitabı

d.                        Acil Eğitim Seti’nin kullanılması

6-Önerilen diğer maddelerin görüşülmesi