DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek

1506/2014
03.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

DİSK Emekli-Sen’den gönderilen destek talep yazısı ektedir.

Emekli hekimlerin içinde bulunduğu zor şartları da dikkate alarak odanız bölgesindeki sendika, temsilcileriyle temasa geçerek katılım konusunda destek olmanız, üyelerinizin katılımını özendirmeniz son derece değerlidir.

Planlanan eylem programının Türkiye’deki emek ve demokrasi mücadelesine katkısı olması dileklerimizle desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri