Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı

1484/2014
27.10.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması olarak hayata geçirilen Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Sistemi ile ilgili HUV Danışma Kurulu toplantısı 25 Ekim 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın açılış konuşması ile başladı.

Öncelikle “Hekimlik Uygulamaları Veritabanı” özellikle yeni katılımcılar için tanıtıldı.

Uzmanlık derneklerinin yapmak isteyecekleri düzenlemeler için değerlendirmeler yapılıp yöntem paylaşıldı.

22 Şubat 2014 tarihinde yapılan ilk toplantı kararları gereğince toplantının iki bölümde yürütülmesi kabul gördü.

İlk bölümde Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi’nin yürürlüğe girişi için hazırlıklar gözden geçirildi. İşlem adları ve birimlerinin yürürlüğe girmesinin olası sonuçlarının öngörülememesi nedeniyle yaşanılan kaygının giderilmesi için yürürlük tarihinin ötelenmesi istendi.

İkinci bölümde TTB Merkez Konseyi, 2015 yılında geçerli olacak katsayının belirlenmesi için kullanmayı tasarladığı önerisini heyetle paylaştı.

Toplantı sonunda TTB Merkez Konseyi adına konuşan Dr. Bayazıt İlhan, Hekimlik Uygulamaları Danışma Kurulu’nun çalışmalarının çok değerli olduğunu, Danışma Kurulu üyelerinin sürekliliğinin son derece önemli olduğunu, özellikle uzmanlık derneklerinin 2008’den bu yana üzerinde çalışılan tarifenin bir an önce yürürlüğe girmesi konusunda isteklerinin olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonunda; Hekimlik Uygulamaları Danışma Kurulu’nun 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 11:00-16:00 arasında TTB Merkez Konseyi’nde toplanmasına, bu tarihe kadar yapılan simülasyon çalışmalarının toplantıda paylaşılmasına, katsayı belirleme yönteminin toplantıda netleştirilmesine, yapılan bu çalışmaların yol göstericiliğinde Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Sistemi’nin 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verildi.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek: Toplantıya temsilcileri aracılığıyla katılan kurumların listesi

Acıbadem Sigorta

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akbank Emekli sandığı

AK Sigorta

Allianz Sigorta

Anadolu Sigorta

Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği

EKMUD

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Garanti Bankası A.Ş Memur Ve Müstahdemleri Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfı

GATA Spor Hekimliği

Groupama Sigorta

Güneş Sigorta

İstanbul Tabip Odası

Türkiye İş Bankası

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği

Mapfre Genel Sigorta

OHSAD

Türkiye Sigorta Birliği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Tıbbi Onkoloji Derneği

Tıp Laboratuvarları Derneği

TKBB ve BBC Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroşiruji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Yapı Kredi Emekli Sandığı Vakfı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı