İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1456/2014
22.10.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi ilgili TTB Büyük Kongre kararı gereği bu yıldan itibaren İşyeri Hekimliği Asgari Ücret tarifesinde tehlike sınıflarına göre ücret belirlenmesi yoluna gidilmiştir.

2015 yılında geçerli olacak İşyeri Hekimliği Asgari Ücretlerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı gerçekleştirilecektir. Yeni dönemin ilk Kol toplantısı olacak toplantımızın gündemi de aşağıdadır. 2015 TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücretlerine dair önerilerinizi ve Kol toplantısına katılacak odanız temsilcisinin ismini en geç  1 Aralık 2014  tarihine kadar yazılı olarak tarafımıza bildirmenizi bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih   :06 Aralık 2014 (Cumartesi)

Yer       :TTB Merkez Konseyi

  GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak

  No . 2 Kat .4  Maltepe / ANKARA

Saat     :09.30-16.00

 

Toplantı Gündemi :

1-2015 yılına ilişkin İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücret konusunda görüşlerin değerlendirilmesi.

2-Geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemin planlanması

3-Yürütme Kurulu’nun seçimi

4-Diğer