IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri

1404/2014
08.10.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

IŞİD'in Kobane’ye saldırısı nedeniyle 6 Ekim 2014 tarihinden bu yana odanız bölgesinde yapılan protesto gösterilerinde gazdan etkilenmede dahil olmak üzere yaralananların ya da yaşamını yitirenlerin ulaşılabildiği ölçüde en geniş kapsamıyla ad, cinsiyet, yaş, yara bölgesi, yaralanma nedeni içeren son sağlık durumu bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anılan bilgilerin derlenerek 9 Ekim 2014 akşamına dek Birliğimize gönderilmesini, olayların sürmesi durumunda bu bilgilerin güncellenerek iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri