TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi

1387/2014
01.10.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

28-29 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan TTB 64. Büyük Kongresi’nde alınan karar ile örgütümüzün Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaparak toplanması ve 64. Büyük Kongre gündeminden kalan konuların değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi (seçimsiz), çoğunluk aranarak 25 Ekim 2014 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 1 Kasım 2014 tarihinde Saat 9.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2. fıkrasında  “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek (...) tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denilmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

Ayrıca Yasa’mız gereği Büyük Kongre’ye katılan delegeler çalıştıkları kurumlarından izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.

TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi’nde örgüt olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiren kararlar alacağımızdan emin olarak, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

1388/2014
01.10.2014

Sayın Delegemiz,

28-29 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan TTB 64. Büyük Kongresi’nde alınan karar ile örgütümüzün Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaparak toplanması ve 64. Büyük Kongre gündeminden kalan konuların değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi (seçimsiz), çoğunluk aranarak 25 Ekim 2014 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 1 Kasım 2014 tarihinde Saat 9.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2. fıkrasında  “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek (...) tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denilmektedir.

Ayrıca Yasa’mız gereği Büyük Kongre’ye katılan delegeler çalıştıkları kurumlarından izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.

TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi’nde örgüt olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiren kararlar alacağımızdan emin olarak, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

GÜNDEM

1 Kasım 2014 Cumartesi

Saat:09:30

1-Açılış ve Kongre Başkanlık Divanı seçimi

2-65.Olağanüstü Büyük Kongre Gündeminin okunarak oya sunulması

3-Karar önerilerinin görüşülmesi

4-Türkiye tıp ortamı,sağlık politikaları,özlük hakları ile ilgili konuşmalar

5-Dilekler ve kapanış.

 

YER: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Abdülkadir Noyan Konferans Salonu
Sıhhiye-ANKARA