TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları

1356/2014
29.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye Bilimler Akademisi’nden gelen 2015 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları ile ilgili yazı ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri