65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri

1348/2014
26.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak olan 65. Olağanüstü Büyük Kongre gündeminde değerlendirilmek üzere karar önerilerinizin 15 Ekim 2014 tarihine kadar gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri